صلح درون

پادكست “صلح درون” با هدف بهبود حال درونى ما و ايجاد احساس بهترى نسبت به خودمان توليد مى شود

Loading
121

Episodes Date

يكى از بهترين موقعيت ها براى شناخت آدم در مواقعى هست كه پاى منافعشون مطرحه و يا باهاشون مخالفت و ازشون انتقاد ميشه و يا حتى در زمانى كه احساستشون تحريك و برانگيخته ميشه، به همين خاطر لازمه كه ما در اي...
July 6, 2020
در ادامه موضوع تله هاى زندگى، در اين اپيزود به مبحث آسيب پذيرى پرداختم، لطفاً پيش از اين اپيزود، حتماً بخش ٣٩ و همچنين اپيزود هاى ٤٠ و ٤٢ و ٧٣ را هم گوش كنيد، چون موضوع تله هاى زندگى به هم مرتبط هستند...
June 20, 2020
ميگن اعتماد مثل شيشه ميمونه و وقتى بشكنه ديگه مثل قبلش نميشه حتى اگه تمام جزييات را به هم بچبونيد، بنابراين حواستون به رابطهتون باشه كه ارزش هايى كه به زحمت ساختيد با يك خطا از بين نره تهیه کتاب ها و ...
June 14, 2020
مهم ترين قسمت يك رابطه دقيقاً در همون ابتداى راه اتفاق ميفته و اون اينه كه درست انتخاب كنيم، چون مابقى مسير دقيقاً بر اساسهمون تصميم گيرى اوليه شكل ميگيره، لطفاً براى شناخت وقت بگذاريم و فرد مناسبى را...
May 30, 2020
روياپردازى خوبه اما لازمه كه ما واقع بين هم باشيم و شرايط موجود را در نظر بگيريم تا سر خورده و دلسرد نشيم تهیه کتاب ها و پادکست شادی درون از طریق واتساپ  whatsapp : 09903527712 لینک شبکه های اجتماعى i...
May 28, 2020
تهیه کتاب ها و پادکست شادی درون از طریق واتساپ  whatsapp : 09903527712 لینک شبکه های اجتماعى instagram : sepblog twitter : sepblog69 telegram : sepblog
May 19, 2020
تهیه کتاب هاى من و پادکست شادی درون از طریق واتساپ  whatsapp : 09903527712 لینک شبکه های اجتماعى instagram : sepblog twitter : sepblog69 telegram : sepblog
May 19, 2020
تهیه کتاب ها و پادکست شادی درون از طریق واتساپ  whatsapp : 09903527712 لینک شبکه های اجتماعى instagram : sepblog twitter : sepblog69 telegram : sepblog
May 19, 2020
تهیه کتاب ها و پادکست شادی درون از طریق واتساپ  whatsapp : 09903527712 لینک شبکه های اجتماعى instagram : sepblog twitter : sepblog69 telegram : sepblog
May 19, 2020
تهیه کتاب هاى من و پادکست شادی درون از طریق واتساپ  whatsapp : 09903527712 لینک شبکه های اجتماعى instagram : sepblog twitter : sepblog69 telegram : sepblog
May 19, 2020
تهیه کتاب ها و پادکست شادی درون از طریق واتساپ  whatsapp : 09903527712 لینک شبکه های اجتماعى instagram : sepblog twitter : sepblog69 telegram : sepblog
May 19, 2020
تهیه کتاب ها و پادکست شادی درون از طریق واتساپ  whatsapp : 09903527712 لینک شبکه های اجتماعى instagram : sepblog twitter : sepblog69 telegram : sepblog
May 19, 2020
تهیه کتاب ها و پادکست شادی درون از طریق واتساپ  whatsapp : 09903527712 لینک شبکه های اجتماعى instagram : sepblog twitter : sepblog69 telegram : sepblog
May 19, 2020
تهیه کتاب ها و پادکست شادی درون از طریق واتساپ  whatsapp : 09903527712 لینک شبکه های اجتماعى instagram : sepblog twitter : sepblog69 telegram : sepblog
May 19, 2020
May 19, 2020
تهیه کتاب ها و پادکست شادی درون از طریق واتساپ  whatsapp : 09903527712 لینک شبکه های اجتماعى instagram : sepblog twitter : sepblog69 telegram : sepblog
May 19, 2020
تهیه کتاب ها و پادکست شادی درون از طریق واتساپ  whatsapp : 09903527712 لینک شبکه های اجتماعى instagram : sepblog twitter : sepblog69 telegram : sepblog
May 19, 2020
تهیه کتاب ها و پادکست شادی درون از طریق واتساپ  whatsapp : 09903527712 لینک شبکه های اجتماعى instagram : sepblog twitter : sepblog69 telegram : sepblog
May 16, 2020
تهیه کتاب ها و پادکست شادی درون از طریق واتساپ  whatsapp : 09903527712 لینک شبکه های اجتماعى instagram : sepblog twitter : sepblog69 telegram : sepblog
May 13, 2020
تهیه کتاب ها و پادکست شادی درون از طریق واتساپ  whatsapp : 09903527712 لینک شبکه های اجتماعى instagram : sepblog twitter : sepblog69 telegram : sepblog
May 10, 2020
تهیه کتاب ها و پادکست شادی درون از طریق واتساپ  whatsapp : 09903527712 لینک شبکه های اجتماعى instagram : sepblog twitter : sepblog69 telegram : sepblog
May 7, 2020
تهیه کتاب هاى من و پادکست شادی درون از طریق واتساپ  whatsapp : 09903527712 لینک شبکه های اجتماعى instagram : sepblog twitter : sepblog69 telegram : sepblog
May 4, 2020
تهیه کتاب هاى من و پادکست شادی درون از طریق واتساپ  whatsapp : 09903527712 لینک شبکه های اجتماعى instagram : sepblog twitter : sepblog69 telegram : sepblog
May 1, 2020
تهیه کتاب هاى من و پادکست شادی درون از طریق واتساپ  whatsapp : 09903527712 لینک شبکه های اجتماعى instagram : sepblog twitter : sepblog69 telegram : sepblog
April 27, 2020
تهیه کتاب هاى من و پادکست شادی درون از طریق واتساپ  whatsapp : 09903527712 لینک شبکه های اجتماعى instagram : sepblog twitter : sepblog69 telegram : sepblog
April 23, 2020
تهیه کتاب هاى من و پادکست شادی درون از طریق واتساپ  whatsapp : 09903527712 لینک شبکه های اجتماعى instagram : sepblog twitter : sepblog69 telegram : sepblog
April 23, 2020
تهیه کتاب هاى من و پادکست شادی درون از طریق واتساپ  whatsapp : 09903527712 لینک شبکه های اجتماعى instagram : sepblog twitter : sepblog69 telegram : sepblog
April 23, 2020
تهیه کتاب هاى من و پادکست شادی درون از طریق واتساپ  whatsapp : 09903527712 لینک شبکه های اجتماعى instagram : sepblog twitter : sepblog69 telegram : sepblog
April 22, 2020
تهیه کتاب هاى من و پادکست شادی درون از طریق واتساپ  whatsapp : 09903527712 لینک شبکه های اجتماعى instagram : sepblog twitter : sepblog69 telegram : sepblog
April 20, 2020
تهیه کتاب هاى من و پادکست شادی درون از طریق واتساپ  whatsapp : 09903527712 لینک شبکه های اجتماعى instagram : sepblog twitter : sepblog69 telegram : sepblog
April 18, 2020
تهیه کتاب ها و پادکست شادی درون از طریق واتساپ  whatsapp : 09903527712 لینک شبکه های اجتماعى instagram : sepblog twitter : sepblog69 telegram : sepblog
April 16, 2020
نوشتن اهداف به ما اين فرصت و امكان را ميده كه روى آنها تمركز بيشترى پيدا كنيم و انگيزه و انرژى لازم براى رسيدن به اونها در ماتقويت بشه تهیه کتاب ها و پادکست شادی درون از طریق واتساپ  whatsapp : 099035...
April 14, 2020
بعد از حذف آدم هاى سمى از زندگيت، لازمه تا اثرات آنها را هم بتونى از زندگيت حذف كنى تا به آرامش واقعى برسى تهیه کتاب ها و پادکست شادی درون از طریق واتساپ  whatsapp : 09903527712 لینک شبکه های اجتماعى ...
April 12, 2020
زمان قرنطينه بهترين دوران براى ايجاد تغييرات در خودمون و زندگى و عادت هاييه كه دلمون ميخواسته بهترشون كنيم تهیه کتاب هاى من و پادکست شادی درون از طریق واتساپ  whatsapp : 09903527712 لینک شبکه های اجتم...
April 10, 2020
دوستان عزيزم، لطفاً من برندم هستم را در اپليكيشن هاى مخصوص پادكست سرچ كنيد و سابسكرايب كنيد، لينك مستقيم اپليكيشن هاى كست باكس و پادبين را هم در ادامه متن قرار ميدم، مرسى از همراهيتون،  Castbox : من ب...
April 9, 2020
اگر كسى را دوست داريم بايد همونطورى كه هست دوستش داشته باشيم و او را بپذيريم، تلاش براى تغيير شريك زندگيمون ميتونه ما رادچار مشكل و درد سرهاى مختلفى كنه كه شايد حتى تصورش را هم نكنيم، بهتره درست انتخا...
April 8, 2020
اگه خودت استعدادهاى خودت را كشف و شكوفا نكنى، كس ديگه اى اينكار را برات انجام نميده، خودت به فكر خودت باش و اون آدمى كهواقعاً بايد باشى را از خودت بساز تهیه کتاب ها و پادکست شادی درون از طریق واتساپ  ...
April 6, 2020
در اين اپيزود به چند راهكار ساده كه با انجامش ميتونيم از وقتمون بهتر استفاده كنيم و روزهاى قرنطينه را راحت تر سپرى كنيم را بيانكنيم تهیه کتاب ها و پادکست شادی درون از طریق واتساپ  whatsapp : 099035277...
April 4, 2020
در نسل جديد تنوع طلبى به يك سبك زندگى تبديل شده، تا حدى كه خيلى از ما ديگه از داشته هامون اونطور كه بايد و شايد لذت نميبريمو بيشتر وقتمون در حسرت و مقايسه و حسادت تلف ميشه، در اين اپيزود به اين موضوع ...
April 4, 2020
فكر گذشته تنها ثمره اى كه داره از دست دادن زمان حال و فرصت هاييه كه پيش روى ما قرار ميگيره، خودت قدم اول را بردار تا بتونىحال و آينده را شادتر زندگى كنى تهیه کتاب ها و پادکست شادی درون از طریق واتساپ ...
April 4, 2020
منزوى شدن و قطع تمام ارتباط ها در دوران قرنطينه ميتونه باعث بشه كه ما در افكار خودمون غرق بشيم و آسيب هاى جدى بخوريم،سعى كنيم به صورت تلفنى و يا با برقرارى تماس تصويرى روابطمون را حفظ كنيم تا راحت تر ...
April 2, 2020
ذهن ما ميتونه بهترين دوست و بدترين دشمن ما باشه و تمام اينها دست خود ماست كه به چه صورت ميتونيم كنترل افكار خودمون را بهدست بگيريم تهیه کتاب ها و پادکست شادی درون از طریق واتساپ  whatsapp : 0990352771...
March 31, 2020
يكى از مشكلات اصلى خيلى از ما ظاهربينى و مقايسه زندگى خودمون با ديگرانه، كه در اين اپيزود به اين موضوع پرداختم تا در فرصت قرنطينه خانگى بتونيم اين مشكل را حل كنيم و بتونيم راحت تر زندگى كنيم تهیه کتاب...
March 29, 2020
خونه نشينى و كنار هم بودن در ايام قرنطينه ميتونه باعث بروز مشكلاتى هم بشه كه در اين اپيزود به اين موضوع و راه هاى جلوگيرى از آن پرداختم تهیه کتاب ها و پادکست شادی درون از طریق واتساپ  whatsapp : 09903...
March 27, 2020
اين اپيزود را به خاطر اين روزهايى كه بايد در خانه بمانيم درست كردم، اميدوارم كه اين دوران سخت هم بگذره و روزهاى بهتر براى همه فرا برسه تهیه کتاب ها و پادکست شادی درون از طریق واتساپ  whatsapp : 099035...
March 25, 2020
ما بزرگترين ضربات زندگيمون را در زمانى ميخوريم كه شخصيت يك نفر به ما ثابت شده، اما باز هم بر خلاف شناختى كه داريم بهشاعتماد ميكنيم تهیه کتاب ها و پادکست شادی درون از طریق واتساپ  whatsapp : 0990352771...
March 23, 2020
يادت باشه كه تو از خواسته ها و آرزوهات مهم ترى و هيچ وقت نبايد خودت را فداى اونها كنى، چون ارزش تو از همه دستاوردهاتبيشتره، قدر خودت را بدون تهیه کتاب ها و پادکست شادی درون از طریق واتساپ  whatsapp : ...
March 20, 2020
دوستان عزيزم، به درخواست شما تصميم گرفتم موزيك هاى به كار برده شده در اپيزودها را هم به صورت جداگانه براتون به اشتراك بگذارم، در اين اپيزود موزيك اپيزودهاى ١ تا ٥ را خواهيم شنيد، اگر موزيك ها را به صو...
March 19, 2020
در ادامه موضوع تله هاى زندگى، در اين اپيزود به مبحث محروميت هيجانى پرداختم، لطفاً پيش از اين اپيزود، حتماً بخش ٣٩ و همچنيناپيزود هاى ٤٠ و ٤٢ را هم گوش كنيد، چون موضوع تله هاى زندگى به هم مرتبط هستند و...
March 18, 2020
در شرايطى هستيم كه با وجود ناخوشايند بودن، فرصت مناسبى در اختيار ما قرار گرفته تا در خودمون و زندگيمون تغيير ايجاد كنيم،بهتره به جاى تمركز روى منفى، براى ساختن روزهاى بهتر از همين امروز شروع كنيم تهیه...
March 17, 2020

Load more