صلح درون

پادكست “صلح درون” با هدف بهبود حال درونى ما و ايجاد احساس بهترى نسبت به خودمان توليد مى شود

Loading
79

Episodes Date

يكى از مشكلات اصلى خيلى از ما ظاهربينى و مقايسه زندگى خودمون با ديگرانه، كه در اين اپيزود به اين موضوع پرداختم تا در فرصت قرنطينه خانگى بتونيم اين مشكل را حل كنيم و بتونيم راحت تر زندگى كنيم
March 29, 2020
خونه نشينى و كنار هم بودن در ايام قرنطينه ميتونه باعث بروز مشكلاتى هم بشه كه در اين اپيزود به اين موضوع و راه هاى جلوگيرى از آن پرداختم
March 27, 2020
اين اپيزود را به خاطر اين روزهايى كه بايد در خانه بمانيم درست كردم، اميدوارم كه اين دوران سخت هم بگذره و روزهاى بهتر براى همه فرا برسه
March 25, 2020
ما بزرگترين ضربات زندگيمون را در زمانى ميخوريم كه شخصيت يك نفر به ما ثابت شده، اما باز هم بر خلاف شناختى كه داريم بهشاعتماد ميكنيم تهیه کتاب ها و پادکست شادی درون از طریق واتساپ  whatsapp : 0990352771...
March 23, 2020
يادت باشه كه تو از خواسته ها و آرزوهات مهم ترى و هيچ وقت نبايد خودت را فداى اونها كنى، چون ارزش تو از همه دستاوردهاتبيشتره، قدر خودت را بدون تهیه کتاب ها و پادکست شادی درون از طریق واتساپ  whatsapp : ...
March 20, 2020
دوستان عزيزم، به درخواست شما تصميم گرفتم موزيك هاى به كار برده شده در اپيزودها را هم به صورت جداگانه براتون به اشتراك بگذارم، در اين اپيزود موزيك اپيزودهاى ١ تا ٥ را خواهيم شنيد، اگر موزيك ها را به صو...
March 19, 2020
در ادامه موضوع تله هاى زندگى، در اين اپيزود به مبحث محروميت هيجانى پرداختم، لطفاً پيش از اين اپيزود، حتماً بخش ٣٩ و همچنيناپيزود هاى ٤٠ و ٤٢ را هم گوش كنيد، چون موضوع تله هاى زندگى به هم مرتبط هستند و...
March 18, 2020
در شرايطى هستيم كه با وجود ناخوشايند بودن، فرصت مناسبى در اختيار ما قرار گرفته تا در خودمون و زندگيمون تغيير ايجاد كنيم،بهتره به جاى تمركز روى منفى، براى ساختن روزهاى بهتر از همين امروز شروع كنيم تهیه...
March 17, 2020
آدمى كه تهديد ميكنه خودش ميترسه و در حقيقت آدم ضعيفيه كه خودش را پشت نقاب دروغين حرف هاش پنهان ميكنه، در صورت رو به روشدن با چنين موقعيتى قاطع و محكم عمل كن تهیه کتاب ها و پادکست شادی درون از طریق وات...
March 15, 2020
محبت كردن با ترحم زمين تا آسمون فرق داره و به جاى حس مثبت آدم ها را دور ميكنه و باعث ميشه احساس بدى نسبت به خودشون وزندگيشون پيدا كنند تهیه کتاب ها و پادکست شادی درون از طریق واتساپ  whatsapp : 099035...
March 13, 2020
بين بيان احساسات و دائماً ناله كردن يك مرزى هست كه اگر آن را ناديده بگيريم گرفتار رنج و غم و اندوه ميشيم و هر روزمون با صحبتدر مورد موضوعات ناراحت كننده خواهد گذشت تهیه کتاب ها و پادکست شادی درون از ط...
March 11, 2020
وقتى بر خلاف ميل خودت عمل و انتخاب ميكنى، انگار وارد يك دور باطل ميشى كه حالا ديگه خيلى چيزهاى ديگه هم در جهتى كه باعثرنج و عذاب تو ميشوند، رقم ميخورند تهیه کتاب ها و پادکست شادی درون از طریق واتساپ  ...
March 9, 2020
در تمام زبان هاى دنيا نميخواهم يعنى نميخواهم و ميخواهم يعنى ميخواهم اما در ايران خيلى اوقات نميخوام يعنى ميخوام و ميخوام يعنى نميخوام، لطفاً تعارف را كنار بگذاريم و دست از انجام كارهاى بر خلاف ميلمونب...
March 7, 2020
قرار نيست كه همه ما به بالاترين جايگاه ممكن برسيم تا احساس موفقيت كنيم، بلكه بهتره سعى كنيم تا در مسيرى حركت كنيم كه ازشلذت ميبريم و اين خودش بزرگترين موفقيت براى ماست تهیه کتاب ها و پادکست شادی درون ...
March 5, 2020
وقتى انتخاب متناسب با شرايط و موقعيت خودت انجام ميدى، علاوه بر احساس آرامش داشتن، ميتونى با انگيزه بيشتر به كار و تلاشادامه بدى و از زندگيت لذت ببرى تهیه کتاب ها و پادکست شادی درون از طریق واتساپ  wha...
March 3, 2020
يك شكست عشقى، يك رابطه غلط و تجربه تلخ، يك ضربه كارى كه بهت ضرر مالى زده، يك انتخاب نامناسب كه باعث مشكل برات شده همه اينا بخشى از فرآيند رشد و بلوغ تو هستند نگذار تا خاطرات تلخ گذشته، تعريف كننده تما...
March 1, 2020
زندگى معامله نيست، اما بايد ياد بگيرى تا براى هر كس و هر چيز به اندازه اى كه ارزش داره وقت و انرژى بگذارى و هيچ وقت خودت رافداى خواسته ها و اهدافت نكنى تهیه کتاب ها و پادکست شادی درون از طریق واتساپ  ...
February 28, 2020
آدمى كه به تو توجه داره و براش مهم هستى خودش روى تو وقت ميگذاره و كسى هم كه بى تفاوت از كنارت ميگذره مطمئناً براش اهميت وجذابيتى ندارى كه بخواى به زور خودت را خوب و ارزشمند نشون بدى، پس به جاى تلاش بي...
February 26, 2020
مقايسه به هر شكل و به هر طريق از نظر من كار نادرستيه و يكى از اشتباه ترين اونها مقايسه گذشته يا آينده خودت با وضعيت فعليتهست، در اين اپيزود به اين موضوع مى پردازم تهیه کتاب ها و پادکست شادی درون از طر...
February 24, 2020
قبل ازينكه قدم در مسير مهاجرت بگذاريم بايد اطلاعات كافى در مورد اين موضوع داشته باشيم، و يك موقع تصميمى نگيريم كه بهشرايطى سخت از وضعيت فعليمون گرفتار بشيم تهیه کتاب ها و پادکست شادی درون از طریق واتس...
February 22, 2020
رويا پردازى خوبه، آرزو داشتن جذابه، اما براى رسيدن به خواسته هات، در كنار تمام اينها و در اصل بايد با برنامه ريزى تلاش كنى وپشتكار داشته باشى و از زمان حال درست استفاده كنى تا به اهدافت برسى تهیه کتاب...
February 20, 2020
وقتى كه ميخواى همه چيز را كنترل كنى، فرصت تجربه كردن را از خودت سلب ميكنى و شرايطى را پيش ميارى كه به جاى زندگى دردنياى واقعى انگار بيشتر در ذهن خودت دارى وقت ميگذرونى تهیه کتاب ها و پادکست شادی درون ...
February 18, 2020
براى شناخت ديگران نه به صحبت ها و تعريف هاى اونها از خودشون، بلكه به شناخت واقعى خودت از اونها بر اساس عملكردشون و دربازه زمانى بلند مدت تكيه كن تهیه کتاب ها و پادکست شادی درون از طریق واتساپ  whatsap...
February 16, 2020
كسى ميتونه به ديگران عشق بورزه كه اول از همه عاشق خودش باشه و اگه عشق ورزيدن به خودت را ياد گرفتى حالا ميتونى در كنارشخص مناسب خودت، هر روز را عاشقانه زندگى كنى تهیه کتاب ها و پادکست شادی درون از طریق...
February 14, 2020
نيمه گمشده پيدا كردنى نيست!، وقتى به رشد فردى مناسب برسى و خودت را بشناسى و دوست داشته باشى و همينطور مهارت هاىصحيح ارتباطى را ياد بگيرى حالا ميتونى تشخيص بدى كه چه كسى انتخاب مناسبى براى تو هست و ميت...
February 12, 2020
روزى كه ياد گرفتى از وجودت در اين دنيا لذت ببرى، روزى كه فهميدى تو به تنهايى هم با ارزش و كافى هستى، اون موقع بدون كه بهگوهر وجودى خودت پى بردى و اونقدر از نظر روانى سالم شدى كه حالا ميتونى وارد يك را...
February 10, 2020
خودت بودن جرات ميخواد، چون وقتى ميخواى دنبال رو ديگران نباشى، مجبورى جلوى خيلى چيزا وايستى، خيلى حرفارو بشنوى وبگذرى، خيلى رفتارها را ناديده بگيرى، خودت بودن جرات ميخواد ولى ارزشش را داره، براش تلاش ك...
February 8, 2020
ما بخش زيادى از عمرمون را نه در دنياى واقعى بلكه در ذهن خودمون زندگى ميكنيم، پس بهتره كه روى آن مسلط بشيم و در جهتدلخواهمون مديريت و هدايتش كنيم تهیه کتاب های من و پادکست شادی درون از طریق واتساپ  wha...
February 6, 2020
بعضى از ما موقع عصبانيت سكوت ميكنيم، بعضى ديگه رفتار خشن و تهاجمى نشون ميديم، درسته كه خشم يك احساس طبيعيه امالازمه كه ما شيوه صحيح ابراز كردنش را ياد بگيريم، در اين اپيزود به اين موضوع ميپردازيم تهیه...
February 5, 2020
تهیه کتاب های من و پادکست شادی درون از طریق واتساپ  whatsapp : 09903527712 لینک شبکه های اجتماعی من instagram : sepblog twitter : sepblog69 telegram : sepblog
February 4, 2020
سرزنش كردن خود از جمله عوامل مهميه كه ميتونه اعتماد به نفس ما را تخريب كنه، به همين خاطر لازمه كه هرچه زودتر جلوى اين عمل رادر زندگيمون بگيريم و به اشتباهاتمون به چشم تجربه نگاه كنيم تهیه کتاب های من ...
February 3, 2020
احساس عدم رضايت از خود و اينكه خودت را به اندازه كافى خوب و لايق و شايسته نميبينى و همواره در حال مقايسه خودت با ديگرانهستى، در نهايت در تو حسى را ايجاد ميكنه كه آن را خود كم بينى ميناميم برای تهیه کت...
February 2, 2020
در مورد اين اپيزود هيچ توضيحى نمينويسم و فقط ازتون ميخوام كه اين قسمت را كامل گوش كنيد و اگر با صحبت هام موافق بوديد، براى هركسى كه بايد بشنوه بفرستيد برای تهیه کتاب های من و همچنین پادکست شادی درون م...
February 1, 2020
شخصیت خودشیفته خودش را از هر جهت ویژه و خاص میدونه، در واقع اين فرد خودش را خیلی فراتر از آن چه واقعا هست تصورميكنه. شخصیت خودشیفته احساسات و مشکلات دیگران را نادیده گرفته و فكر ميكنه تنها کسيه که لیا...
February 1, 2020
ما به دو دليل لازمه كه به تناسب اندام خودمون توجه كنيم، اول به خاطر سلامتى جسم و روح و دوم به اين خاطر كه انداممتناسل باعث ايجاد احساس بهترى نسبت به خودمون ميشه، در اين اپيزود به شرح اين موضوع پرداختم...
January 31, 2020
تقريباً براى همه ما موقعيتى پيش اومده كه ميخواستيم نه بگيم اما به هر دليل انجام اين كار براى ما سخت بوده، در اين اپيزود به اينموضوع پرداختم و راهكارهايى را عنوان كردم كه ميتونه در اين مسير به ما كمك ك...
January 29, 2020
اختلال شخصيت پارانوييد : افراد مبتلا به پارانویا، سوء‌ظن شدید دارند و با وجود اینکه دلیل خاصی ندارند، نمی‌توانند به کسی اعتماد کنند و دائم به دیگران مشکوک هستند. این افراد معمولا نظرات و رفتار بی‌ضرر ...
January 27, 2020
شخصى كه درگير تله استحقاق هست، انتظار داره تا به تمام خواسته هاش دست پيدا كنه و به نوعى همه چيز مطابق ميلش باشه، از همين روى زندگى را براى خودش و اطرافيانش سخت و چالش برانگيز ميكنه  برای تهیه کتاب های...
January 22, 2020
همونطور كه اثر انگشت هيچ دو نفرى مثل هم نيست، اين تفاوت ها در نگرش ما هم وجود داره، لطفاً به همديگه احترام بيشترى بگذاريم تا بتونيم با آرامش در كنار هم زندگى كنيم  برای تهیه کتاب ها و پادکست شادی درون...
January 20, 2020
در اين بخش به يكى از تله هاى مهم زندگى كه معيارهاى سخت گيرانه هست پرداختم، این تله به سه دسته وسواسى، موفقيت طلبى و منزلت طلبى تقسيم مى شود كه به تفصيل به هر مورد اشاره شده تا بتونيم نشانه هاى آنها را...
January 18, 2020
بسيارى از مشكلات امروز ما ريشه در گذشته و دوران كودكى ما دارند و در واقع نحوه تفكر و احساس و رفتار فعلى ما تحت تاثير الگوهايى هستند كه در طى اين سال ها به دست آورده ايم و انگار در موقعيت هاى مختلف تجر...
January 15, 2020
وقتى سعى ميكنى همه چيز را مديريت و كنترل كنى از نگاه بيرونى موفق و كار درست به نظر مياى و ممكنه خيليا بهت حسودى كنن، اما فشارى كه براى اين بى نقص بودن به خودت آوردى از درون نابودت كرده و حال جالبى ندا...
January 13, 2020
وقتى همه چيز را تحليل ميكنى در واقع فرصت زندگى كردن در زمان حال را از خودت ميگيرى و به جاى زندگى در دنياى واقعى در ذهن خودت زندگى ميكنى تهیه کتاب های من و پادکست شادی درون از طریق واتساپ  whatsapp : 0...
January 9, 2020
آدم شكست ناپذير كسى نيست كه شكست نميخوره، بلكه كسيه كه ياد گرفته با شكست هاى خودش روبرو بشه و با اونها درست برخورد كنه و ميدونه كه با وجود ناكامى ها بايد دوباره قواى خودش را جمع كنه و بلند بشه و به تل...
January 4, 2020
آدما نيمه پر ليوان زندگيشون را به ما نشون ميدن در حالى كه ممكنه از درون پر از مشكل و افسردگى و غم و اندوه باشند، بنابراين از روى ظاهر زندگى ديگران قضاوتشون نكنيد و خودتون را با آنها مقايسه نكنيد inst...
January 1, 2020
در اون نااميدانه ترين لحظه زندگيت، كه فكر ميكنى ديگه كارِت تمومه و حالِت هيچ وقت خوب نميشه، بدون كه خدا قدرت و توانايى عبور از بحران را بهت داده و ميتونى دوباره حال خودت را خوب كنى instagram : @sepblo...
December 31, 2019
رشد تو از زمانى شروع ميشه كه خودت را با وجود تمام محاسن و معايب و ويژگى هاى مثبت و منفى كه دارى، در كنار هم بپذيرى و به وجود خودت افتخار كنى instagram : @sepblog  
December 30, 2019
 خيلى از مشكلات ما به خاطر حرف هاى نزده اى هستند كه سالها درون خودمون نگهشون داشتيم و باعث ايجاد خشم و كينه و تنش و اضطراب در ما شده اند instagram : @sepblog
December 25, 2019
به جاى باور كردن تعاريف آدم ها از خودشون، به شناخت و برداشت خودت از اونها اعتماد و تكيه كن instagram : @sepblog
December 23, 2019
 ميگن اگه ناراحتى در فكر گذشته اى و اگر استرس دارى درگير آينده اى، پس هر دو را رها كن و در زمان حال از زندگيت لذت ببر instagram : @sepblog
December 17, 2019

Load more