٧٥ - نشانه ها را انكار نكن

ما بزرگترين ضربات زندگيمون را در زمانى ميخوريم كه شخصيت يك نفر به ما ثابت شده، اما باز هم بر خلاف شناختى كه داريم بهشاعتماد ميكنيم

تهیه کتاب ها و پادکست شادی درون از طریق واتساپ 

whatsapp : 09903527712

لینک شبکه های اجتماعى

instagram : sepblog

twitter : sepblog69

telegram : sepblog

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more