٧٤ - خودت را فداى خواسته هات نكن

يادت باشه كه تو از خواسته ها و آرزوهات مهم ترى و هيچ وقت نبايد خودت را فداى اونها كنى، چون ارزش تو از همه دستاوردهاتبيشتره، قدر خودت را بدون

تهیه کتاب ها و پادکست شادی درون از طریق واتساپ 

whatsapp : 09903527712

لینک شبکه های اجتماعى

instagram : sepblog

twitter : sepblog69

telegram : sepblog

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more