٧٣ - تله هاى زندگى - محروميت هيجانى

در ادامه موضوع تله هاى زندگى، در اين اپيزود به مبحث محروميت هيجانى پرداختم، لطفاً پيش از اين اپيزود، حتماً بخش ٣٩ و همچنيناپيزود هاى ٤٠ و ٤٢ را هم گوش كنيد، چون موضوع تله هاى زندگى به هم مرتبط هستند و لازمه كه به صورت جامع دنبال شوند

تهیه کتاب ها و پادکست شادی درون از طریق واتساپ 

whatsapp : 09903527712

لینک شبکه های اجتماعى

instagram : sepblog

twitter : sepblog69

telegram : sepblog

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more