٧٢ - به جاى شكايت از تاريكى، شمعى روشن كن

در شرايطى هستيم كه با وجود ناخوشايند بودن، فرصت مناسبى در اختيار ما قرار گرفته تا در خودمون و زندگيمون تغيير ايجاد كنيم،بهتره به جاى تمركز روى منفى، براى ساختن روزهاى بهتر از همين امروز شروع كنيم

تهیه کتاب ها و پادکست شادی درون از طریق واتساپ 

whatsapp : 09903527712

لینک شبکه های اجتماعى

instagram : sepblog

twitter : sepblog69

telegram : sepblog

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more