٧١ - از تهديد كسى نترس

آدمى كه تهديد ميكنه خودش ميترسه و در حقيقت آدم ضعيفيه كه خودش را پشت نقاب دروغين حرف هاش پنهان ميكنه، در صورت رو به روشدن با چنين موقعيتى قاطع و محكم عمل كن

تهیه کتاب ها و پادکست شادی درون از طریق واتساپ 

whatsapp : 09903527712

لینک شبکه های اجتماعى

instagram : sepblog

twitter : sepblog69

telegram : sepblog

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more