٦٨ - به چيزى كه دلت نميخواد تن نده

وقتى بر خلاف ميل خودت عمل و انتخاب ميكنى، انگار وارد يك دور باطل ميشى كه حالا ديگه خيلى چيزهاى ديگه هم در جهتى كه باعثرنج و عذاب تو ميشوند، رقم ميخورند

تهیه کتاب ها و پادکست شادی درون از طریق واتساپ 

whatsapp : 09903527712

لینک شبکه های اجتماعى

instagram : sepblog

twitter : sepblog69

telegram : sepblog

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more