صلح درون

صلح درون header image 1
March 7, 2020  

٦٧ - تعارف را كنار بگذاريم

March 7, 2020

در تمام زبان هاى دنيا

نميخواهم يعنى نميخواهم

و

ميخواهم يعنى ميخواهم

اما در ايران

خيلى اوقات نميخوام يعنى ميخوام و ميخوام يعنى نميخوام، لطفاً تعارف را كنار بگذاريم و دست از انجام كارهاى بر خلاف ميلمونبرداريم و خواسته و هدفمون را شفاف بيان كنيم و به خاطر ترس از قضاوت به كارهايى كه نميخوايم تن نديم و از همه مهم تر از نه گفتننترسيم

تهیه کتاب ها و پادکست شادی درون از طریق واتساپ 

whatsapp : 09903527712

لینک شبکه های اجتماعى

instagram : sepblog

twitter : sepblog69

telegram : sepblog