صلح درون

صلح درون header image 1
March 1, 2020  

٦٤ - اجازه نده كه يك تجربه ناخوشايند، تعريف كننده تمام زندگيت بشه

March 1, 2020

يك شكست عشقى، يك رابطه غلط و تجربه تلخ، يك ضربه كارى كه بهت ضرر مالى زده، يك انتخاب نامناسب كه باعث مشكل برات شده

همه اينا بخشى از فرآيند رشد و بلوغ تو هستند

نگذار تا خاطرات تلخ گذشته، تعريف كننده تمام زندگى تو بشن

تهیه کتاب ها و پادکست شادی درون از طریق واتساپ 

whatsapp : 09903527712

لینک شبکه های اجتماعى

instagram : sepblog

twitter : sepblog69

telegram : sepblog