صلح درون

صلح درون header image 1
February 28, 2020  

٦٣ - روى خودت چوب حراج نزن

February 28, 2020

زندگى معامله نيست، اما بايد ياد بگيرى تا براى هر كس و هر چيز به اندازه اى كه ارزش داره وقت و انرژى بگذارى و هيچ وقت خودت رافداى خواسته ها و اهدافت نكنى

تهیه کتاب ها و پادکست شادی درون از طریق واتساپ 

whatsapp : 09903527712

لینک شبکه های اجتماعى

instagram : sepblog

twitter : sepblog69

telegram : sepblog