صلح درون

صلح درون header image 1
February 18, 2020  

٥٨ - دست از كنترل همه چيز بردار

February 18, 2020

وقتى كه ميخواى همه چيز را كنترل كنى، فرصت تجربه كردن را از خودت سلب ميكنى و شرايطى را پيش ميارى كه به جاى زندگى دردنياى واقعى انگار بيشتر در ذهن خودت دارى وقت ميگذرونى

تهیه کتاب ها و پادکست شادی درون از طریق واتساپ 

whatsapp : 09903527712

لینک شبکه های اجتماعى

instagram : sepblog

twitter : sepblog69

telegram : sepblog