صلح درون

صلح درون header image 1
February 8, 2020  

٥٣ - خودت بودن جرات ميخواد

February 8, 2020

خودت بودن جرات ميخواد، چون وقتى ميخواى دنبال رو ديگران نباشى، مجبورى جلوى خيلى چيزا وايستى، خيلى حرفارو بشنوى وبگذرى، خيلى رفتارها را ناديده بگيرى، خودت بودن جرات ميخواد ولى ارزشش را داره، براش تلاش كن

تهیه کتاب ها و پادکست شادی درون از طریق واتساپ 

whatsapp : 09903527712

لینک شبکه های اجتماعى

instagram : sepblog

twitter : sepblog69

telegram : sepblog