براى روزهاى قرنطينه - بالاتر از سياهى رنگى نيست

ذهن ما ميتونه بهترين دوست و بدترين دشمن ما باشه و تمام اينها دست خود ماست كه به چه صورت ميتونيم كنترل افكار خودمون را بهدست بگيريم

تهیه کتاب ها و پادکست شادی درون از طریق واتساپ 

whatsapp : 09903527712

لینک شبکه های اجتماعى

instagram : sepblog

twitter : sepblog69

telegram : sepblog

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more