صلح درون

صلح درون header image 1
January 1, 2020  

اپیزود ٣٥ - گول ظاهر زندگى همديگه را نخوريد

January 1, 2020

آدما نيمه پر ليوان زندگيشون را به ما نشون ميدن در حالى كه ممكنه از درون پر از مشكل و افسردگى و غم و اندوه باشند، بنابراين از روى ظاهر زندگى ديگران قضاوتشون نكنيد و خودتون را با آنها مقايسه نكنيد

instagram : @sepblog