صلح درون

صلح درون header image 1
December 31, 2019  

اپیزود ٣٤ - توانايى تو بالاتر از حد تصورته

December 31, 2019

در اون نااميدانه ترين لحظه زندگيت، كه فكر ميكنى ديگه كارِت تمومه و حالِت هيچ وقت خوب نميشه، بدون كه خدا قدرت و توانايى عبور از بحران را بهت داده و ميتونى دوباره حال خودت را خوب كنى

instagram : @sepblog