اپیزود ٣٣ - به زخم هاى خودت افتخار كن

رشد تو از زمانى شروع ميشه كه خودت را با وجود تمام محاسن و معايب و ويژگى هاى مثبت و منفى كه دارى، در كنار هم بپذيرى و به وجود خودت افتخار كنى

instagram : @sepblog

 

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App