صلح درون

صلح درون header image 1
December 14, 2019  

اپیزود بیست و نهم - هيچكس از هيچكس برتر نيست

December 14, 2019

ارزش آدما به چيزيه كه توى قلب و ذهن و فكرشون دارند، نه به چيزى كه توى جيبشون دارند

instagram : @sepblog