صلح درون

صلح درون header image 1
February 5, 2020  

اپيزود ٥١ - خشم خود را درست ابراز كنيم

February 5, 2020

بعضى از ما موقع عصبانيت سكوت ميكنيم، بعضى ديگه رفتار خشن و تهاجمى نشون ميديم، درسته كه خشم يك احساس طبيعيه امالازمه كه ما شيوه صحيح ابراز كردنش را ياد بگيريم، در اين اپيزود به اين موضوع ميپردازيم

تهیه کتاب های من و پادکست شادی درون از طریق واتساپ 

whatsapp : 09903527712

لینک شبکه های اجتماعی من

instagram : sepblog

twitter : sepblog69

telegram : sepblog