صلح درون

صلح درون header image 1
January 15, 2020  

اپيزود ٣٩ - تله هاى زندگى يا طرحواره ها - معرفى كلى

January 15, 2020

بسيارى از مشكلات امروز ما ريشه در گذشته و دوران كودكى ما دارند و در واقع نحوه تفكر و احساس و رفتار فعلى ما تحت تاثير الگوهايى هستند كه در طى اين سال ها به دست آورده ايم و انگار در موقعيت هاى مختلف تجربيات پيشين خودمون را باز آفرينى ميكنيم

تهیه کتاب های من و پادکست شادی درون از طریق واتساپ 

whatsapp : 09903527712

لینک شبکه های اجتماعی من

instagram : sepblog

twitter : sepblog69

telegram : sepblog