صلح درون

صلح درون header image 1
January 9, 2020  

اپيزود ٣٧ - بيش فكرى، مانع حركت رو به جلو و به طور كلى زندگى كردن

January 9, 2020

وقتى همه چيز را تحليل ميكنى در واقع فرصت زندگى كردن در زمان حال را از خودت ميگيرى و به جاى

زندگى در دنياى واقعى در ذهن خودت زندگى ميكنى

تهیه کتاب های من و پادکست شادی درون از طریق واتساپ 

whatsapp : 09903527712

لینک شبکه های اجتماعی من

instagram : sepblog

twitter : sepblog69

telegram : sepblog